Ben tornata serie a! I nerazzurri ripartono da San Siro